Labdara

Boards Christmas Message

Photo by Daina Puteris, from left to right back row: Directors: Rauda Rautins-Dickinson, Dr. Rūta Valaitis, Zita Bersėnas-Cers, Ed Stravinskas (internal auditor), Julija Šimonėlis, Nijolė Simanavičius. Front row left to right: Secretary - Victoria Paulionis-Charko, Chair - Judy Kavaliauskas, Treasurer - Virginia Pečiulis. (Missing: Directors: Raymond Smolskis, Tony Bušinskas, Žibutė Janeliūnas)

Nuoširdžiai linkime Kalėdų džiaugsmo ir ramybės Jums visiems.
Labdaros Fondo Direktorių Taryba

Sincere wishes for Christmas joy and peace to all.
Labdara Foundation Board of Directors

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by Assured Care Consulting Services.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form