Labdara

A Christmas Celebration at Labdara

Dec-15-2021

Kalėdų šventė Labdaroje

 

COVID-19 pandemija, kurią išgyvename visi, padarė didelį poveikį mums visiems, ypač mūsų seneliams, gyvenantiems Labdaroje.

 

Nuoširdžiai dėkojame Dirmantas-Groen in ’t Woud šeimai už iniciatyvą, parodytą dėmesį ir gerumą bei meilę mūsų seneliams, gyvenantiems Labdaros slaugos namuose.

 

Dėkojame Prisikėlimo parapijai ir visoms šeimoms, kurios dalyvavo rašant širdžiai mielus kalėdinius sveikinimus kaip parapijos atvirukų kolekcijos dalį. Be to, dėkojame mokiniams ,,Our Lady of Sorrows’’ vietinei katalikiškai pradinei mokyklai ir daugybei lietuviškai nekalbančiu ,,Kingsway’’ apylinkių šeimų už paaukotas dėliones ir didžiulį kiekį sveikinimo atvirukų.

 

Vida ir jos dukros Aleksa, Jacintha ir Tessa, be to, kad kiekvienam gyventojui rašė sveikinimo atvirukus, mūsų koridorius nuklojo daugybę plakatų, išreiškiančių dėkingumą visam personalui, kuris taip nenuilstamai dirba, kad mūsų seneliai būtų saugūs ir sveiki. Šios nuostabios iniciatyvos dėka kiekvienam savo seneliui galėjome įteikti po 4 kalėdinius sveikinimo atvirukus.

 

Esame labai dėkingi už mūsų bendruomenės meilę, padedančią mūsų seneliams jaustis tokiais mylimais.

The COVID-19 Pandemic that we are all living through has had a profound effect on us all, especially on our seniors living at Labdara.

 

We would like to extend our utmost Thank You to the Dirmantas-Groen in ’t Woud family for initiating, showing attention and demonstrating kindness and love to our elderly seniors living at Labdara Nursing Home.

 

We would like to thank the Resurrection Parish and all of the families who participated in writing lovely, heart-warming Christmas greetings as a part of the parish’s greeting card collection.  In addition, we thank the students at Our Lady of Sorrows; a local Catholic elementary school and the numerous non-Lithuanian speaking Kingsway neighbourhood families for their donations of jigsaw puzzles as well as an overwhelming amount of greeting cards.

 

Vida and her daughters, Aleksa, Jacintha, and Tessa, in addition to writing greeting cards for each resident, made plenty of posters to cover our hallways showing gratitude for all of the staff who work so tirelessly in keeping our seniors safe and healthy. As a result of this wonderful initiative, we were able to hand out 4 Christmas greeting cards to each of our seniors.

 

We are very appreciative for the outpouring of love from our  community in helping to make our seniors feel so loved.

 

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by UniversalCare Inc.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form