Labdara

Current Fundraising Drives

RE UPDATE JANUARY 2019 APPEAL FOR CHAIRS AND NEW OUTDOOR PATIO
There has been an update to this iniative which may be found at [Update to January 2019 Appeal]

JANUARY 2019 APPEAL FOR CHAIRS AND NEW OUTDOOR PATIO
The Board of Directors has established its fundraising priorities for 2019 based on input from the Quality Care Committee, the Infrastructure Committee and the home’s staff. Read entire fundraising information at [Chairs and New Outdoor Patio]

LABDAROS KOMANDAI REIKIA JŪSŲ PAGALBOSJau sudaroma Labdaros slaugos namų TORONTO CHALLENGE komanda prie kurios kviečiame prisidėti galinčius dalyvauti eitynėse/bėgime. Negalite dalyvauti? Paremkite einančius savo finansine auka. Šių metų eitynių tikslas sukelti $3,000 kad būtų galima įsigyti naujas lauko kėdes bei suoliukus Labdaros slaugos namų lauko kiemukui.

Toronto miesto ruošiamos TORONTO CHALLENGE 5km/1km eitynės/bėgimas įvyks sekmadienį, Birželio 9 dieną 9:30val. ryto nuo Toronto miesto rotušės Nathan Philips Square aikštės.

Registracijos mokęstis: $20 suaugusiam, $10 jaunimui ir pensininkams, $40 keturių asmenų šeimai, ir keturių asmenų komandai $70. Pereitose eitynėse už Labdarą yra ėję visokio amžiaus: nuo vaikelių vežimėliuose iki viršijančių 80m. amžiaus. Ateikite, smagiai ir sveikai prelaiskite sekmadienio rytą atliekant prasmingą artimo darbą mūsų senoliams. Eikitu už juos!!! Laukiame visų!!!

Gauti daugiau informacijos, aukoti bei registruotis prašome kreiptis pas: Savanorių koordinatorių Nerijų Augutį telefonu: 416-232-2112 ext.413 arba elektroniniu paštu: labdaravolunteering@gmail.com Aukoti per Nerijų Augutį arbe per tinklapyje paspaudus DONATE NOW CanadaHelps mygtuką

TEAM LABDARA NEEDS YOUR HELP

The TORONTO CHALLENGE Team Labdara is being formed now. If you can walk or run either 5km. or 1km. please join Team Labdara! Can’t participate? No problem - then support our team with your donation. The goal this year is to raise $3,000 so we can purchase outdoor chairs/benches for the outdoor yard used by our residents.

The City of Toronto sponsored TORONTO CHALLENGE walk/run will take place on Sunday, June 9th starting at 9:30AM from Toronto City Hall’s Nathan Philips Square.

Registration fees: $20 for adults, $10 for youth and seniors, $40 for a family of 4, and $70 for a 4-person team. In the past Team Labdara has been made up of various ages: from babies in strollers to folks over 80years of age. Please come out to enjoy a healthy Sunday morning activity and walk for those who can no longer walk for themselves. Come out and join us!!!

For more information, to donate and to register, please contact: Volunteer Coordinator Nerijus Augutis by phone: 416-232-2112 ex. 413 or by email: labdaravolunteering@gmail.com. You can donate through Nerijus Augutis or by pressing the DONATE NOW button on our CanadaHelps website.

Our 2018 Team

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by Assured Care Consulting Services.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form