Labdara

Upcoming EventsPenktadienį , vasario  14d. 2val. pp
Vasario 16 minėjimas Labdaroje

Antradienį, vasario 25d. 2val. pp
Užgavėnės Labdaroje

Šeštadienį, vasario  29d. 2val.pp
Douglas Peck groja pianinu

Antradienį, Balandžio 14d. 2:00pp
Velykinis koncertas

Trečiadienį, Balandžio 15d.  2:30pp
popietė Labdaros savanoriams

Šeštadienį, Balandžio 25d. 2:00pp
Mr. Douglas Peck groja pianinu

Penktadienį, Gegužės 8d. 2:00pp
Motinos dienos koncertas

Šeštadienį, Gegužės 30d. 2:00pp
Mr. Douglas Peck muzikos popietė

Sekmadienį, Gegužės 31d. 2:00pp
Kapų lankymas Anapilyje

Sekmadienį, Birželio 14d. 9:30ryto
Toronto Challenge" eitynės/bėgimas (rotušėje)

Penktadienį, Birželio 19d. 2:00pp
Tėvo dienos koncertas

Šeštadienį Birželio 27d. 2:00pp
Mr. Douglas Peck muzikos popietė

Friday, February 14th at 2 pm
Lithuanian Independence Day at Labdara

Tuesday, February 25th at 2 pm
Shrove Tuesday at Labdara 

Saturday, February 29th at 2 pm
Mr. Douglas Peck Piano Lounge

Tuesday, April 14 at 2:00 pm
Easter concert

Wednesday, April 15 at 2:30 pm
Afternoon for Labdara Volunteers

Saturday, April 25 at 2:00 pm
Mr. Douglas Peck piano lounge

Friday, May 8 at 2:00 pm
Mothers’ Day concert

Saturday, May 30 at 2:00 pm
Mr. Douglas Peck piano lounge

Sunday, May 31 at 2:00 pm
Lithuanian cemetery visit at Anapilis

Sunday, June 14 at 9:30 am
"Toronto Challenge" walk/run (City Hall)


Friday, June 19 at 2:00 pm
Fathers’ Day Concert

Saturday, June 27 at 2:00 pm
Mr. Douglas Peck piano lounge

Current Fundraisers

Toronto Challenge - 2023

Sunday, June 11, 2023 - 9:00am
TORONTO CHALLENGE 2023 EITYNĖS Birželio 13 dieną Sekmadienį įvyko Toronto Challenge-2023 eitynės/ bėgimas paremti Toronto senjorus ir juos remiančias organizacijas. Už mūsų LABDAROS slaugos namus ėjo trys žmonės: Daina Cers (Labdaros Fondo pirmininkės Zitos Bersėnaitės-Cers duktė), mūsų senelių...Read more

Upcoming Events

Annual General Meeting June 22 2023

Thursday, June 22, 2023 - 6:30pm
Church of the Resurrection, 1 Resurrection Road, Etobicoke, ON.
ANNUAL GENERAL MEETING Labdaros Fondas kviečia narius dalyvauti Metiniame Visuotiniame Susirinkime kuris įvyks š.m. birželio mėn. 22 d., Prisikėlimo Parapijos kavinėje. Susirinkimo pradžia 7:00 v.v., registracija 6:30v.v. Lauksime Jūsų dalyvavimo! Labdara Foundation welcomes members to attend the...Read more

WAYS TO GIVE

Learn how you can help sustain Labdara Nursing Home


Labdara Lithuanian Nursing Home is owned by the Labdara Foundation, a not-for-profit registered charity B/N 118987775RR0001.
The home is managed by Assured Care Consulting Services.


Website Sponsored by PARAMA Credit Union Ltd.
www.parama.ca

Contact

   416-232-2112
   info@labdara.ca
   Contact Form